Gaat ons karakteristieke vrije uitzicht binnenkort
voorgoed verdwijnen?
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

Wij zijn een stichting tegen windpark De Drentse Monden.

Deze website is een initiatief van bewoners en ondernemers van de Veenkoloniën om u te informeren over de plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden. De plannen voor het plaatsen van windmolens omvatten een park van veel windmolens (piekhoogte bijna 200 meter), midden in onze leefomgeving!

 • DRAAGVLAK ONDERZOEK
 • дfbeelding"/

 • MEER KAART INFORMATIE OP WWW.TEGENWINDVEENKOLONIEN.NL
 • Hier kunnen we het natuurlijk niet mee eens zijn. Daarom is dit platform opgericht om onze stemmen te verenigen en de plaatsing van het windmolenpark tegen te houden. Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen en strijd mee. Aanmelden kan door een mailtje te sturen.

  Storm hekelt geluidsonderzoek gemeente Borger Odoorn:onvolledig, onzorgvuldig, niet onafhankelijk en duur.

  Nadat Stichting Platform Storm de offerte in handen kreeg betreffende het geluidsonderzoek wat de gemeente Borger Odoorn wil doen na plaatsing van de windturbines; heeft zij deze naar diverse specialisten gestuurd. Uit hun analyses bleek een aantal belangrijke punten: Het gaat om een groot bedrag, het onderzoek is alleen gericht op hoorbaar geluid en mist een meting in het Laag Frequent geluid, de metingen vinden plaats op de gevel en niet in huis, de afbeeldingen van o.m. de geplande windturbines zijn niet correct en als klap op de vuurpijl: de partij die de offerte heeft gemaakt is niet onafhankelijk en maakt regelmatig (positieve) rapporten voor de windindustrie.

  Jan Nieboer van Platform Storm : "Onze Stichting heeft uitvoerig gelobbyd voor een nulmeting (meting als de windturbines nog niet draaien) met betrekking tot gezondheidsschade door Laag frequent Geluid. Helaas zonder resultaat. Daarom verbaasden wij ons over het bericht dat deze gemeente nu wel een meer dan 200.000 Euro (!) kostend geluidsonderzoek wil uitvoeren.

  Uiteraard zijn we blij dat de gemeente wel een onderzoek wil doen naar geluidsoverlast, maar nu er alleen HOORBAAR geluid wordt gemeten in plaats van het gezondheidsschade veroorzakend NIET HOORBARE Laag Frequent Geluid is het een zinloos onderzoek!"

  Stichting Platform Storm heeft niet alleen de gemeente maar ook de Raadsleden en Griffie Tweede Kamer om hun bevindingen kenbaar gemaakt in een brief en verzocht om een volledig, correct onderzoek van een onafhankelijke partij.
 • LEES HIER DE BRIEF


 • Terugblik Informatie avond

  De eerste informatieavond, geïnitieerd door de gemeente Borger-Odoorn en bedoeld om de inwoners over het voorgenomen windpark te informeren, zit er op. En het algehele gevoel van frustratie is alleen maar toegenomen. Er is informatie gedeeld door zowel inwoners als burgemeester en wethouder. Er kwamen adviezen van de aanwezigen en de burgemeester heeft toegezegd met deze adviezen op pad te gaan. Dit betekend dat zij moeten aankloppen bij het Rijk en moeten controleren of afspraken die gemaakt zijn binnen de gemeente, worden nagekomen. Wel erg jammer om daar te zitten en het gevoel te krijgen van de omgekeerde wereld. Wel windturbines plaatsen maar niet verder denken en doen dan dat. De burgemeester, die aangaf de rol te hebben om de partijen dichter bij elkaar te brengen en vooral geen partij te willen kiezen, doet het voorkomen alsof de vragen voor het eerst bij de hem terecht komen wat natuurlijk onzin is.

  We praten over onderwerpen die zeer ernstig zijn en waar in de meeste gevallen nog geen antwoord op is gegeven door de burgemeester en de wethouder, wat eigenlijk het doel van de avond was. Na een proces van 10 jaar hadden deze punten toch zeker wel duidelijk moeten zijn???!!!!

  Zo ook de gezondheid! Hoezo gaat het landsbelang voor terwijl de gezondheidsrisico's van Laag Frequent Geluid (LFG) niet eens in kaart gebracht zijn. Om hierover een goed beeld te krijgen moet LFG niet dB(A), maar dB lineair gemeten worden. Men zegt ook niet op de hoogte te zijn van de onderzoeken die in het buitenland al zijn gedaan, laat staan de wet en regelgeving omtrent laagfrequent geluid in Rusland te kennen. Dit is onjuist, omdat Stichting Platform Storm aan tafel heeft gezeten met de gemeente en deze onderzoeken meerdere keren benoemd en aangeboden heeft. De burgemeester verwacht en hoopt op alle medewerking en kalmte van de inwoners maar is niet in staat helderheid te scheppen over de vragen omtrent o.a. de gezondheid en komt niet verder dan antwoorden als "we weten het niet", "het zal onderzocht moeten worden" en "dat zal aangedragen moeten worden bij het Rijk."

  Van onze lokale volksvertegenwoordiging mogen we met zo'n immense ingreep in onze woon- en leefomgeving toch meer verwachten.

  Meerdere mensen waaronder Jan Nieboer vechten keihard tegen de komst van windturbines, maar deze rol zou ook de burgemeesters in de gebied erg goed staan; vecht voor onze gezondheid en ons belang. Voer je taken niet uit zoals het Rijk dat heeft opgelegd maar toon ruggengraat en kom op voor wat juist is. Wees de held en de voorvechter van de mensen in dit hele gebied. Zorg voor voortgang m.b.t. het onderzoek laagfrequent geluid en zorg er voor dat de mensen geen risico's lopen en er niet op achteruit gaan door de komst van windturbines.

  Windturbine Terrorisme

  De Veenkoloniën staan in brand! Er heerst een schrikbewind. Mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de leefbaarheid van het gebied worden in de gevangenis gegooid, families en levens worden volledig ontwricht. En dit alles onder het mom van zogenaamde "veiligheid". Er wordt geen enkele rekening gehouden met de getergde burgers, die lijdzaam hebben moeten toezien hoe de afgelopen jaren stap voor stap alle regels door overheid en initiatiefnemers van wind met voeten werden en nog steeds worden getreden. Elke stap in het proces dat gezet is heeft een bittere smaak bij de bevolking achtergelaten. Nooit is er enige communicatie met de omwonenden geweest, nooit is er oprecht geluisterd naar de bezorgdheden over de leefbaarheid in het gebied. Alles is weggezet onder het mom van het nationaal belang. Draagvlak was in eerste instantie een vereiste: 82 % van de bevolking waar de windturbines gepland zijn is tegen de komst, aangetoond door een volwaardig en onafhankelijk onderzoeksbureau. Is weggezet als juridisch niet ter zake doende. Zienswijzen die worden ingediend worden weggeschreven en naar de prullenbak verwezen.

  Je zult maar met 60 rechercheurs op een zaak zitten waar geen schot in zit. Wat doe je dan? Dan ga je de twee Jannen- beiden betrokken mannen en gezichten van verzet- oppakken en zo lang mogelijk vastzetten en beslag leggen op al hun bezittingen. Dit is pure intimidatie! Dit zaait angst in het gebied, althans dat is wat men wil.... Angst zodat de burgers hun mond houden en deze alleen openen om hun mede tegenstanders van wind te verlinken. Gelukkig is dat niet de aard van de Veenkolonialen! In de media jubelen de burgemeesters: WE HEBBEN ZE! Dat je in Nederland verdachte bent betekent kennelijk voor onze burgervaders en -moeder dat je dan ook al veroordeeld bent. Daarna komen genuanceerdere stukken maar het eerste mediabeeld blijft plakken.

  Dan ga je met een politieauto en een paar vlaggetjes op een kruising staan en met je blijde bakkes vertellen dat deze opstelling een "pop-up" politiebureau is om te "informeren en geïnformeerd te worden". Oftewel kijken of er alsnog een gouden tip binnen komt naar aanleiding van de arrestatie van de twee Jannen. Want op basis van wat worden ze eigenlijk vastgehouden?

  Dan ga je met 15 man sterk 's ochtends vroeg een 65-jarige vrouw van haar bed lichten. Met een papiertje van de officier van justitie dat dat allemaal in orde is. Want voorheen werd er nog bij hun bedrijf vergaderd door Tegenwind Veenkoloniën. Dat dit alweer enkele jaren geleden is en dat mevrouw inmiddels al twee jaar in Emmen woont is blijkbaar niet ter zake doende. Ook al is ze nog in de rouw; de politie vindt dat na 6 weken ze genoeg compassie heeft getoond en gaat over tot een huiszoeking met groot vertoon. Gewoon hard schudden aan die boom en zien wat eruit valt.

  Ze moet gaan zitten, nog op haar blote voeten. Als ze haar schoenen wil aantrekken loopt de politie mee. Levensgevaarlijk; ze zou een aanval, zelfs een uitbraak poging kunnen doen. De telefoon gaat meerdere malen. Na de dood van haar man jongstleden nemen haar kinderen elke ochtend even contact op met moeder. "Goh, u wordt wel veel gebeld, waarover gaat dat?" Opnemen mag niet, ze moet maar een Appje sturen dat alles in orde is. Maar het is niet in orde.... Ook al is haar man overleden; zijn tandenborstel en scheerapparaat gaan mee; voor onderzoek. Hoezo; in Nederland kan je een dode toch niet veroordelen? Is het om te intimideren? Om te laten zien dat ze alles kunnen doen wat ze willen? Het is uiterst pijnlijk. Maar ze kan alleen machteloos zitten en toezien wat er overhoop wordt gehaald. Ook de pc- met dierbare foto's van haar man erop- wordt in beslag genomen. Ze moet maar zien wanneer ze die terugkrijgt.

  In de media staat inmiddels dat er een inval is gepleegd in Emmen en een persoon is gearresteerd. De jacht naar meer informatie is geopend. De volgende dag moet ze naar het bureau komen voor verhoor. Op de valreep wordt er een advocaat gevonden die niet op vakantie is en haar op zo'n korte termijn kan bijstaan. De 65- jarige vrouw wordt aan lange verhoren onderworpen- in totaal 8 uur. Daarna mag ze eindelijk naar huis.

  In de media staat inmiddels haar voornaam en haar achter letter, de voornaam van haar overleden man en de naam van het bedrijf waarmee ze door heel Nederland bekend waren. Tegen de tijd dat ze weer vrij is; is ze gebrandmerkt door de media die als horror teken dorstig op de zaak af springen. Nog iemand vast; nog een arrestatie. Dat ze weer vrij is sijpelt maar half door en wordt zo goed als niet in diezelfde media vermeld. En zo blijft ook dit mediabeeld hardnekkig hangen; 3 verdachten in de bak.

  Het vertrouwen in de politiek is weg. Maar ook het vertrouwen in de politie is weg. Wie blijft er over om ons te beschermen? Ons te beschermen tegen de échte windterroristen, zij die menen dat ze volledig in hun recht staan en kunnen doen en laten wat ze willen. Die de levens van de mensen in dit gebied verwoesten, de leefbaarheid, de sociale cohesie, de schoonheid van de Veenkoloniën. Als een dief in de nacht worden windturbine onderdelen aangevoerd, zonder dat de vergunningen voor de aanpassingen rond zijn. Dit mag wel. Wij zijn vogelvrij verklaard, zij zijn onschendbaar om te beschadigen en te ontwrichten. Dat is het gevoel dat bewust gecreëerd is met medeweten van politie en politiek. Dit optreden zal niet de door hen zo gewenste rust brengen...

  De Veenkolonialen kunnen nu met de komst van de eerste windturbine met eigen ogen zien wat voor een enorme industriële, allesoverheersend karakter deze heeft en dan te bedenken dat er straks nog zo n 80 stuks in de Groningse en Drentse Veenkoloniën zullen verrijzen. Windindustrie meent dat ze gewonnen heeft. De vraag is wie uiteindelijk de grote verliezer zal zijn. Nu de politie zo buitenproportioneel , met de algehele goedkeuring van de Politiek , van B&W tot raadslid optreedt, waarbij de media als handlanger iedereen die op welke wijze dan ook hierbij betrokken is, aan de schandpaal nagelt, dan vragen wij ons allemaal ondertussen af: "Waar kunnen wij aangifte doen van burger terreur?"

  Open brief aan Burgemeester Seton

  Allereerst zo maar wat cijfers;

  3.100 dagen stichting Platform Storm     -    30.000 uur arbeid bestuursleden

  150 nieuwsbrieven       -   310 vergaderingen          -    5.000 twitter-berichten

  22.000 e-mails in mailbox voorzitter           -       1.000en pagina’s zienswijzen

  € 2.000.000, investering aan reizen, materiaal, uren en rechtsbijstand.

   

  Cijfers om duizelig van te worden. Maar het kostte geen enkele moeite de motivatie te vinden om dat alles te realiseren, omdat we strijden voor een erg goed doel. Namelijk onze gezondheid, welzijn, financiën en mooie leefomgeving. In al die jaren is onze toon stevig geweest, maar heeft nimmer geleidt tot enige onwettig handelen. We zijn altijd inhoudelijk geweest en hebben onze feiten zorgvuldig onderbouwd. Dat samen met een grote dosis creativiteit heeft mede er toe geleid dat er nog geen windturbine draait.

  Echter de burgemeester van alle inwoners van Borger-Odoorn vindt het nodig aan te geven, dat een groep rond Platform Storm door OM en politie in beeld zijn. RTVNoord  En hij noemt een kleine, radicale kern.  RTV Drenthe

  Burgemeester, Platform Storm doet geen illegale activiteiten, kijk naar de bovenstaande cijfers. Alles is open en transparant, zeker nu wij, onze partners en kinderen worden afgeluisterd door de politie, e-mails worden gelezen, we worden achtervolgd en wie weet lezen ze nu wel mee terwijl ik dit typ.

  Dat terwijl politici melden;

  Al met al zullen politici en bestuurders verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze en vele andere foute beloften en uitspraken. Zij mogen verantwoording afleggen aan de bewoners / inwoners van de gemeente / provincie of Nederland, die zij menen te vertegenwoordigen.

   

  Daarom burgemeester zult u de grote groep inwoners, die daardoor radicaliseren, zelf moeten aanspreken en dit niet verlangen van Stichting Platform Storm en / of Tegenwind Veenkoloniën. Juist deze twee in een kwaad daglicht te stellen is een verkeerd signaal.

   

  Wij zijn te druk met het “spel” volgens de regels te spelen. Deze week is de zienswijze verstuurd op de 3e fase. Wij noemen de 3e fase, het-door-de-dik-verdienende-heren-suf-vergeten-vergunning-traject.

  En wij zullen het spel net zolang volgens de regels spelen tot er geen windturbine meer op papier staat, ondanks het valse spel van initiatiefnemers en Overheid.

   

  En nee, ik ben niet bereid tot een persoonlijk gesprek. De contacten van onze Stichting met de Wethouder zijn erg goed en daar willen wij het graag bij houden. Openbare veiligheid is uw verantwoordelijkheid en niet de onze.

   

  Tot slot heeft het geen zin bewoners en initiatiefnemers bij elkaar te brengen, als er niet gesproken mag worden over het annuleren van het windpark. U kunt zich beter inzetten het bevoegd gezag in Den Haag te melden dat nog steeds minimaal 82%, zo niet als 90% van de inwoners tegen de windplannen zijn, zeker nu blijkt dat de zonneparken uit de grond schieten in de Veenkoloniën, en wel met draagvlak !! Platform Storm heeft al toezegging van twee 2e Kamerleden dat het omstreden windpark op de agenda komt na het reces.

  En wat mogen wij nu nog van u verwachten, burgemeester Seton !

   

  Hoogachtend;

   

   

  Ing. K. Voshaart

  Voorzitter Stichting Platform Storm

  Deelnemer Tegenwind Veenkoloniën.

  De juridische avond van Stichting Platform Storm

  De avond is druk bezocht. Het is duidelijk dat het onderwerp erg leeft onder de inwoners van Borger-Odoorn. Naast dat er aandacht was voor het juridische proces met de onwaarschijnlijke uitspraak van de Raad van State werd er ook uitleg gegeven over de mogelijkheden die er nog wel zijn om de windturbines tegen te houden.

  Daarnaast is er gestart met informatie geven over het traject planschade.

  De vragen en emoties uit de zaal maken maar weer eens duidelijk dat het voor bewoners moeilijk is om het vooral toch politieke proces te begrijpen- hoe is dit mogelijk in een democratie?- , laat staan te accepteren.

  Dus vechten we samen door; tegen de windturbines!  Insprekers over vaststelling zoekgebieden windenergie

  Op 24 juni 2016 heeft dhr. Broekema namens 24 andere ondertekenaars een brief gestuurd naar het Drents parlement over de aanwijzing van de zoekgebieden windenergie. Deze brief stond op 7 september op de agenda van de commissie Omgevingsbeleid.

  Naast dhr. Broekema spraken dhr. De Jong en dhr. Nieboer in op het onderwerp.

 • Inspreker Jan Nieboer
 • Inspreker N. Broekema
 • Inspreker Dhr De Jong
 • Stelpstra is de weg kwijt

 • ALGEMENE ZIENSWIJZE

 • Algemene Zienswijze DGETM-EO/15126416

  Deze zienswijze is door 3515 bewoners met 1413 handtekeningen ingediend.

  19-APR-2016


  BRIEF NAAR LOFAR/ASTRON PARTNERS

  Een Storm actie: Lofar/Astron partners wereldwijd zijn geïnformeerd over de dreigende plaatsing van mega windturbines die weleens het einde van de Lofar Telescoop zouden kunnen betekenen. Hieronder de brief die rond is gegaan. Deze brief is overigens ook naar onze Nederlandse parlementariërs gestuurd.

 • LEES HIER DE BRIEF

  BRIEF NAAR LANDEIGENAREN

  Platform Storm heeft de landeigenaren die mogelijk een windturbine op hun grond gaan krijgen een Een persoonlijke brief gestuurd. Een van de weinigen die de brief geweigerd heeft is de woordvoerder H.Ten Have. Hieronder kunt u de inhoud van de brief teruglezen

 • LEES HIER DE BRIEF
 • Link voor FLYER juni 2015
 • Dit is een uitgave van de actiegroepen WindNEE, Platformstorm en tegenwind Hunzedal, verenigd in

 • Tegenwind Veenkoloniën
 • FLYER DOWNLOAD


  Zon zoekt Drent

  Op 19 mei werd in het provinciehuis te Assen een informatie avond georganiseerd rond zonne-energie onder de noemer Zon zoekt Drent. De gemeente Assen, provincie Drenthe, SNN en de Natuur en Milieufederatie Drenthe willen met deze campagne samen zorgen voor meer zonne-energieopwekking in Drenthe.

  Een mooie gelegenheid voor actievoeders om nog eens de nadelen van de 150 MW geplande windenergie te laten zien en de rol van het NMF in het tot op heden verre van democratisch gelopen windproces te benadrukken.

  Want het was o.a. de Natuur en Milieu Federatie Drenthe die in 2010 een zienswijze ondertekend heeft door middel van een zienswijze op de Omgevingsvisie 2010.

  Deze door de zittende directeur Reinder Hoekstra ingediend, waarin hij het verzoek deed om Borger-Odoorn en Aa en Hunze toe te voegen aan het zoekgebied voor grootschalige windenergie. En onze provincie deed dat, zonder ons te informeren of een max. aantal megawatt af te spreken, met alle gevolgen van dien.

  Misschien dat de provincie en NMF Drenthe graag vergeten wat hun grote rol in deze is geweest, gisteren zijn zij en de bezoekers van de informatie avond daar weer aan herinnerd. De actievoerders deelden kaarten met Genoeg Argumenten tegen windenergie uit.

  Want ook wij willen zon, veel zonne energie en de windturbines? Zolang het NMF en al die "groene"partijen vinden dat ze vooral niet in natuurgebieden gezet mogen worden want slecht voor de flora en de fauna, hoeven wij ze niet in onze voor- en achtertuin!

  Jan Jaap: Iedereen unaniem tegen windmolens - RTL LATE NIGHT

  KONINGSPAAR OP BEZOEK IN DE DRENTSE VEENKOLONIËN.

  Op 17 februari 2015 was er bijzondere aandacht voor onze regio. Eerst kwam omroep Max om een reportage te maken over de windturbine problematiek. Zij wilden vooral weten wat er onderling bij de mensen speelde en gaf ieder die wilde een podium om zijn/haar persoonlijke verhaal voor de camera te doen. RTV Drenthe was overigens ook aanwezig in Drouwenermond - het dorp wat tussen 200 meter hoge windturbines ingepland is- en sprak ook met de aanwezigen.

  Omroep Max koppelt het bezoek van het koningspaar aan de windturbine problematiek en doet daarvan verslag op 17-2 om 17:40 in het programma Tijd voor Max. Daarna mocht onze woordvoerder Jan Nieboer snel door naar een geheime locatie om daar "aan de keukentafel" met initiatiefnemers van windplannen en onze koning en koningin te spreken over de plannen betreffende de grootschalige windindustrie. Onze Storm woordvoerder Jan Nieboer, tevens woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniënn, heeft als laatste nog benadrukt dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor wat betreft de windindustrie plannen maar dat de regio wel een gedragen groen alternatief heeft: zonne- energie velden. Ook heeft hij namens alle bewoners uitgesproken zijn grote waardering voor het feit dat ons Koningspaar op deze wijze aandacht heeft voor onze windproblematiek. Na het gesprek met het Koningspaar nam Burgemeester Adema van Borger-Odoorn het initiatief om op het Provinciehuis verder te overleggen over het zonnepanelenalternatief; dit voorstel werd door iedereen overgenomen.

  Op RTV Drenthe liet men live radio en live tv beelden van het bezoek zien en de reporter verbaasde zich erover dat er geen acties waren rond de koninklijke bezoekers. Dat is vrij eenvoudig te verklaren. Ten eerste was de locatie geheim en dat respecteren wij. Ten tweede willen we het bijzondere bezoek van de koning Willem- Alexander en koningin Maxima niet besmetten met ongeregeldheden. Zij hebben aan de te koop borden en de posters en spandoeken zelf wel kunnen zien hoe de vlag hier erbij hangt.

  Stichting Platform Storm hoopt dat zij een fijne dag in Drenthe hebben gehad, hebben genoten van de busreis door onze unieke Veenkoloniënn en -beiden hebben een rol in de Raad van Staten- wellicht later nog eens aan deze dag zullen terugdenken en een goed woordje voor onze regio willen doen. Want ook al is Drenthe Verweggistan voor de meeste westerlingen - de Veenkoloniënn zijn naast een bezoekje ook het behouden waard!

  DEBAT in ASSEN GroenLinks PlatformStrom Sterklokaal.

  Debat Groen Links / Bram van Oijk, PVDA / Rein Munniksma, Belangen Borger-Odoorn / Henk Bolk en Platform Storm / Karl Voshaart en Janet Holtkamp.

  Bram van Oijk; duurzaam en groen Nederland, kan niet zonder windturbines.

  Rein Munniksma; huidige plannen initiatiefnemers bijna gelijk aan gebiedsvisie, alleen Drouwermond is een ongelukkige situatie.

  Henk Bolk : geen draagvlak, geen plan botten up, alternatief zonne energie.

  Karl Voshaart : geen draagvlaak, geen menselijke maat, geen compensatie, energie windturbines misschien "groen" maar turbines op zich zijn totaal niet groen = een industrieel object, betere alternatieve zoals plannen zonnepanelen, korte afstand tot woningen.

  Janet Holtkamp : gezondheidsproblemen, alleen maar literatuur onderzoek naar gezondheidsproblemen windturbines.

  Conclusie : Bram van Oijk vond 400 meter wel erg dichtbij en ook naar een praktijk onderzoek naar gezondheidsproblemen bij windturbines wilde hij zich sterk maken.

  .

  .

  .

  BRIEF DRAAGVLAKONDERZOEK WINDTURBINES VEENKOLONIËN

  Tweede Exloërmond, 14 januari 2015

  Betreft: Uitkomst draagvlakonderzoek windturbines in de Veenkoloniën, de daarmee samenhangende inhoud van de brieven van Minister Van der Hoeven en de recente reactie van de Minister van Economische Zaken.

  Geachte leden van het Parlement,

  In het Drentse deel van de Veenkoloniën, in het gebied waar windparken ¨De Drentse Monden¨ en ¨Oostermoer¨ gepland zijn, is eind 2014 in opdracht van de betrokken Gemeenten Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal een draagvlakonderzoek onder de bevolking gehouden.

  Dit draagvlakonderzoek had tot doel om op objectieve wijze vast te stellen of c.q. hoeveel draagvlak er in dit gebied onder de betrokken bevolking is voor de realisatie van windturbines.

  Ter uwer informatie treft u, als parlementslid en als vertegenwoordiger van uw kiezers in dit gebied, de resultaten van dit draagvlakonderzoek in de bijlages aan.

  Wij brengen in het kader van de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek het volgende onder uw aandacht.

  Vooreerst wijzen wij erop dat er in ons gebied een RCR (Rijks Coördinatie Regeling) procedure van toepassing is, op grond waarvan door de Rijksoverheid over kan worden gegaan tot vergunningverlening voor de realisatie van windturbines in dit deel van de Veenkoloniën. Van belang is daarbij dat, voordat tot plaatsing van winturbines over kan worden gegaan, daarbij is gesteld dat de initiatiefnemers daartoe voldoende draagvlak in het gebied moeten hebben gecreëerd.

  In dit kader wijzen wij op de inhoud van de brief van Minister Van der Hoeven (EZ) van 8 juli 2010 aan ¨Duurzame Energieproductie Exloërmond¨ betreffende hun verzoek om toepassing van de RCR op het windproject in de Veenkoloniën.

  Deze brief is een antwoord op de brief van 19 mei 2010, waarin Minister Van der Hoeven de bereidheid uitspreekt om de RCR in te zetten ten behoeve van de realisatie van windparken ¨De Drentse Monden¨ en ¨Oostermoer¨. Daarbij is het zo dat Minister Van der Hoeven onder meer naar de initiatiefnemers onder punt 3. van haar brief aantekent ¨Tevens bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor het project in de regio.¨

  Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er absoluut GEEN DRAAGVLAK is in ons gebied: immers 82 % van de direct omwonenden is tegen een windturbinepark en slechts 10,3% is voor.

  De regering heeft de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek bekeken en tot onze verbazing luidt de conclusie van de minister van Economische Zaken dat er ´dan maar meer draagvlak gecreëerd moet worden´.

  Gelet op hetgeen Minister Van der Hoeven in haar brief van 19 mei 2010 aantekende over draagvlak in de regio, waarvan nu objectief en kwalitatief is vastgesteld dat er GEEN DRAAGVLAK is voor windturbines in de Veenkoloniën, gaat de reactie van de Minister van Economische Zaken geheel voorbij aan hetgeen gesteld in de brief van Minister Van der Hoeven van 19 mei 2010. Deze voorwaarde en deze uitslag kan in onze optiek dan ook alleen maar leiden tot het definitief en onvoorwaardelijk schrappen van de Veenkoloniën als zoekgebied voor windturbines.

  Overeenkomstig punt 3. van de brief van 19 mei 2010 zou in plaats daarvan in onze provincie moeten worden overgegaan tot het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie waar wel draagvlak is.

  Wij verzoeken u dan ook als Kamerlid om de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek aan de betrokken ministers voor te leggen en hen zo nodig per motie, op te roepen om in het verlengde van de voorwaarde zoals opgenomen in de brief van Minister Van der Hoeven, samen met de uitkomst van het draagvlakonderzoek, te besluiten dat de Veenkoloniën op grond daarvan moet worden geschrapt als zoekgebied voor realisatie van windturbines.

  De inhoud en bovenal de uitkomst van de hierover door u met de betrokken ministers te voeren gesprekken zal op meer dan gemiddelde belangstelling van ons, van de betrokken Gemeenten en van de bevolking kunnen rekenen.

  Met vriendelijke groet en hoogachting,

  J.L. Nieboer Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën

 • Bijlage 1 RapportDEF-09122014
 • Bijlage 2 BijlagenDEF-09122014

  Wilt u ons helpen laat het weten per e-mail! Samen staan we immers sterk.

  Windenergie in Nederland meer dan 145 Actiegroepen en belangenorganisaties

 • www.windenergie-in-nederland.nl
 • Staat der Nederlanden in gebreke met windenergie
 • www.nlvow.nl/verdrag-van-aarhus.nl
 • Crowedfunding Aarhus proces
 • www.nlvow.nl/crowdfunding-aarhus-proces.nl
 • Donatuer worden Platformstorm
 • www.platformstorm.nl/donateur worden
 • Voorbeelden waar u een sticker kunt plakken

  U kunt ook de sticker op een karton plakken en voor het raam zetten.

  Wilt u ook een WindNEE sticker laat het ons weten per e-mail

  nieuws

  Klachtenregistratie

  Al meer dan 340 klachten. Meer info:

 • Actiebericht 96
 • Informatie avond 19:30 Huize Bareveld

  Bareveld 1 9512SB Nieuwediep. Iedereen is welkom

  Informatie avond

  Juridische informatie avond

  Uitspraak Raad van State

  Insprekers Commisie Omgevingsbeleid

  Over vaststelling zoekgebieden windenergie.

  Henk Krol van 50PLUS

  Bezoekt het noorden in kader windmolenproblematiek.

 • PROGRAMMA
 • HANDTEKENINGEN

  TEGENWINDVEENKOLONIEN : Vele handtekeningen en zienswijzen naar Den Haag gebracht.

  KOM ALLEMAAL

  18:00 uur dorpshuis Gieterveen ONS HOES

  Lees ook actiebericht-42

  BRIEF NAAR LOFAR/ASTRON PARTNERS

  BRIEF NAAR LANDEIGENAREN

  Gedeputeerde Stelpstra moet nu opstappen

  Lees hier persbericht van Tegenwind Veenkoloniën.

 • Lees hier PERSBERICHT_TV
 • Gebiedscoördinator?

  Kamp Liegt

  Voor meer informatie Actiebericht-35

  2e Kamerdebat Windturbines Veenkoloniën

  Voor meer informatie Actiebericht-34

  Minister Henk Kamp op Windtour

  Locatie: Dus, woensdag 24 juni 2015 om 15:00 uur Horecacentrum Spa aan het Zuiderdiep 209 te 2e Exloërmond

  Kom ook

  JURIDISCHE AVOND

  Locatie: MFA Noorderbreedte Nieuw-Buinen Noorderdiep 141 Inloop vanaf 19:30

  Zon zoek Drent

  Een mooie gelegenheid voor actievoeders om nog eens de nadelen van de 150 MW geplande windenergie te laten zien

  JURIDISCHE INFORMATIE m.b.t. WINDTURBINES

  Wilt u mee doen vul dan vrijblijvend het vragenformulier in Stuur deze retour voor 1 mei 2015

  PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN

  Niet stemmen dan maar? Nee, dat zou zeer onverstandig zijn

 • Link Actiebericht-29
 • INFOAVOND

  Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen Aanvang 19:30

  PVV

  Geert Wilders komt naar Nieuw Buinen

  BEZOEK

  Koningspaar op bezoek in de Veenkoloniën

  DEBAT ASSEN

  GroenLinks Platformstorm Sterklaokaal

  BRIEF

  Draagvlakonderzoek windturbines Veenkoloniën

  Het verloop van de inloopavonden

  Bareveld en Spa 2e Exloermond

  Actiebericht -18

  Zeg je nee, dan protesteer je mee 11 sep aanvang 19:00 uur Huize Bareveld, Bareveld en 17 sep Spa, 2e Exloermond ook aanvang 19:00

  Spiegeltjes en Kralen in de Drentse Monden en Oostermoer

  Met deze brief willen wij uw aandacht vestigen op enkele zaken waarover u nog nietgeïnformeerd bent: het gevaar voor uw gezondheid en uw leefomgeving, en bovenal het aan u ontzegde recht op inspraak in de besluitvorming hierover

  Commissie Omgevingsbeleid

  Ook waren er weer insprekers van Platform Storm

 • Lees hier Inspreek tekst Karl Voshaart
 • Lees hier Inspreek tekst Jan Nieboer
 • Lees hier Inspreek tekst Janet Holtkamp
 • Persbericht Aarhus NLVOW

  Staat in gebreke met windenergie

  NLVOW is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat.

  Gemeenteraadsvergadering

  Donderdag 3 April om 19:00 uur Locatie Gemeentehuis te Exloo

  Wanneer u deze bijwoont kan u gelijk beoordelen hoe de nieuwe gekozen gemeenteraadsleden denken over de grootschalige windturbine plannen in onze gemeente.

  Het aanbieden van de zienswijze van Platform Storm

  Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe

  Wij willen wederom iedereen bedanken die ons het vertrouwen hebben gegeven door middel van een machtiging. Met als resultaat 971

  Wij hebben hierdoor een brede steun gekregen voor de zienswijze

 • Lees hier Zienswijze Platform Storm
 • In totaal zijn er meer dan 2500 protest handtekeningen.

  Lees hier de aanbiedingsbrief en zienswijzen van andere actie groepen.

 • Lees hier
 • Ingezonden stuk

  Windturbines invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden GGD informatieblad medische milieukunde. Dit rapport is een publicatie van het RIVM welke onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Lees hier het antwoord van Platform Storm
 • Persbericht Tegenwind Veenkoloniën

  Lees hier de brief van minister Kamp en persbericht van Tegenwind Veenkoloniën.

 • Lees hier Brief minister Kamp
 • Lees hier Het persbericht van Tegenwind Veenkoloniën
 • Windturbinepark een splijtzwam tussen boeren en bevolking?

  Ingezonden brief aan de pers en Kamerleden door Jantje Schuurman, een veenkoloniaal-

 • Lees hier verder
 • WOB verzoek

  STORM DOET BEROEP OP WOB -wet openbaarheid van bestuur-

 • Lees hier verder
 • ACTIEBERICHT 6

  Stchting Platform Storm zoekt contact

  Gemiste kans landeigenaren

 • Lees hier
 • ACTIEBERICHT 5

  Onze dank voor de vele tientallen reacties.

 • Lees hier
 • Groot Protest tijdens staten vergadering

  In de zaal en buiten met een windturbinegeluidstoeter

 • Link naar RTVDrenthe
 • TOO CLOSE

  Stories from Those Who Live in the Shadows

 • Video
 • Veel Windturbine klachten Zijpe en Houten

  Wonen in het paradijs, leven in de hel.

  Documentaire Laag Frequent Geluid

  Doet u ook mee?

 • Lees hier het hele verhaal
 • Komt allen woensdag 26 juni.

  Om 18:45 naar het Provinciehuis te Assen!

  Ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe. 18:45 Het aanbieden van Burgerinitiatief. Meer dan 1100 ondertekenaars uit Drenthe en een duidelijke nee van de gemeente Borger-Odoorn

  Uitstel project 'Wind op Land' beste optie.

  Centraal Planbureau Economische beleidsanalyse

  De vraag is nu om uitstel AO "structuurvisie Wind op Land"

  Lees hier persbericht CPB

  Actie in 2e Exloermond

  Dinsdag 4 juni om 19:30 Zuiderdiep 72

  Actie groep roept tegenstanders van het windpark op

  ACTIE -ACTIE- ACTIE

  Burgerinitiatief afgewezen door provincie Drenthe.

  Persbericht EPAW

  EPAW - European Platform Against Windfarm.

  Gaat namens 596 groepen in 24 landen naar het hof in Luxemburg

  PETITIE BURGERINITATIEF

  Voor de Provinciale Staten in Assen - Windenergie in Drenthe - Hoe en waarom zijn wij zoekgebied voor grootschalige windenergie geworden?

  Platform Storm overhandigd zienswijzen windmeetmast

  Aangeboden aan wethouder Mevr. Luchjenbroers, gemeente Borger-Odoorn

 • Bezwaarschrift - Zienswijzen
 • Wat is de exacte ligging van de laagvliegroute 10

  Welke invloed heeft dit op de plannen ten aanzien van het windpark "De Drentse Monden"

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Aanbieden zienswijze

  Platform Storm en Windnee bieden gedeputeerde Munniksma zienswijze aan

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Flyeractie Platform Storm

  Platform Storm heeft in alle dorpen flyers uitgedeeld.

 • Lees hier het hele verhaal.
 • rtv drenthe nieuws reportage:Jeroen Willems
 • Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld

  Vijf locaties voor windparken binnen het gebied. Lees alles op de website van de Provincie Drenthe

 • Link naar website Provincie Drenthe
 • Lees hier het persbericht van Tegenwindveenkoloniën over de gebiedsvisie windenergie in Drenthe

 • Persbericht
 • Kerstmarkt Borger

  Het was koud. We haden een grote kraam en veel aandacht.

  Persbericht

  Burgerparticipatie windparken is rookgordijn

  Persbericht n.a.v. artikel Omwonende windmolen krijgt stroom als winddeel, Dagblad van het Noorden 9 november 2012.

  Structuurvisie Wind Op Land

  Voor meer informatie zie nieuwsbrief nr 24

  U kunt vandaag nog Uw zienswijze versturen via het digitale zienswijzenformulier

  Persbericht

  Informatieavonden over windparkplannen in de Drentse Veenkoloniën 9,10 en 11 oktober

  Politiek en Windenergie

  Welke partij zou een positief of negatief effect kunnen hebben voor onze strijd.

  Windmolenklachten

  Burgerinitiatief voor melden windmolenoverlast

  Doodziek zijn van de windmolens

  Ze zijn een symbool van schone energie: windmolens. Maar onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont aan dat omwonenden er ziek van worden.

  Vechten tegen windmolens is vechten tegen onbegrip

  Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Conclusie van het opinie onderzoek windenergie van NEWCOM is niet juist

  DEEL 1 Windenergie fabels en feiten

  Platform Storm op konniginnemarkt

  Petitie tegen ziekmakende windturbines in de leefomgeving

   Tegenwind Veenkoloniën heeft een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving.

   We gaan 15 mei naar Den Haag om de petitie aan te bieden. We hopen dat u mee gaat.

  • Lees hier

  Bezoek Lilli Green en Preston Ribnick

  PERSBERICHT

  3D presentatie windturbines maakt doemscenario Veenkoloniën zichtbaar

  *** BELANGRIJK WOZ NIEUWS ***

  Inspraakformulier, Uw zienswijze

  Platform Storm informeert achterban

  • Lees hier
  • Duurzame Energie Coöperatie Drenthe in oprichting en alternatieven in breder perspectief geplaatst

  • Lees hier
  • Duizelingen en hoofdpijn van windmolens

  • Lees hier
  • De realiteit van het leven met windturbines

  • Zie hier de film

  Tegenwind Veenkoloniën in Den Haag voor gesprek met 2eKamerleden

  Op 26 januari werden gesprekken gevoerd met kamerleden en beleidsmedewerkers.

  Tegenstanders windmolens bundelen krachten

  Zie voor meer informatie:

  Werkbezoek Tweede Kamerlid Rene Leegte van de VVD

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actief op de kerstmarkt in Borger

  Zie voor meer informatie:

  SP bijeenkomst over windenergie in Gieterveen

  Zie voor meer informatie:

  Plattelandsdebat

  Zie voor meer informatie:

  Noordelijk klimaatdebat

  Zie voor meer informatie:

  Platform Storm presenteert alternatief

  Stichting Platform Storm presenteert een goedkoop hightech alternatief voor windmolens op land met alleen maar voordelen: BIORAFFINAGE AAN DE BRON

  Zie voor meer informatie:

  Zienswijzen

  Alle zienswijzen op de concept notitie Windpark de Drentse Monden staan nu op de website van senternovem; te downloaden via onderstaande link:

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actie 8 september

  Op donderdag 8 september 2011, Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, zijn we als Stichting Platform Storm naar de informatie avond geweest over de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Op deze avond hebben we duidelijk van ons laten horen en zien: STOP Windpark de Drentse Monden.

  Zie voor meer informatie:

  Herinnering zienswijzen

  Laat uw stem niet verloren gaan! Stuur uw zienswijze vóór 4 augustus per post naar:

  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt windpark De Drentse Monden
  Postbus 223, 2250AE Voorschoten

  Hulp nodig bij het invullen? Hieronder vindt u drie voorbeelden van ingevulde zienswijzen:
  voorbeeld 1, voorbeeld 2, voorbeeld 3

  Platform Storm deponeert klacht bij geschillencommissie MOA

  De Stichting heeft een klacht ingediend bij de geschillencommissie Marktonderzoek Associatie (MOA).

  Deze klacht betreft het opinieonderzoek windenergie van Newcom Research & Consultancy in opdracht van Raedthuys (lees hier). Ons persbericht hierover kunt u hier lezen. Onze klacht vindt u hier.

  Inloopavond zienswijzen opstellen

  Platform Storm organiseert aanstaande maandag 18 juli vanaf 19:30 een inloopavond voor het opstellen van zienswijzen.

  Locatie: dorpshuis De Viersprong, Hoofdstraat 1, 9524 PA, Buinerveen

  Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van 14 juli.

  Bijlage in de Week in Week uit

  Platform Storm heeft een bijlage van maarliefst 8 pagina's in de Week in Week uit! U kunt deze bijlage hier downloaden als PDF-bestand. Het inspraakformulier kunt u hier vinden.

  Vernieuwde website

  Onze website heeft een grondige vernieuwing ondergaan. Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen!

  Platform Storm is nu een stichting!